پروژ ساخت ساعت دیجیتالی، همراه با فایل سورس برنامه و فایل شبیه سازی شده