تصویر دیتابیس
این دیتابیس شامل 1-نام فارسی دارو 2-نام انگلیسی دارو 3-عوارض 4-شکلهای دارویی 5-میزان مصرف 6-و نحوه مصرف دارو میباشد تعداد داروی درج شده در دیتابیس 510 مورد اطلاعات دارو میباشد علاقه مندان به دانلود این دیتابیس و استفاده در پروژه هاشون میتوانند از طریق لینک پرداخت زیر اقدام ...