برای استفاده از صفحه ورودی برای وبلاگ میتونید طرح مورد نظر را انتخاب

و کد مربوطه آن را دریافت و در قسمت ویرایش قالب وبلاگ خود در قسمت <head>

وبلاگ قرار دهید فایل راهنما درون کد موجود میباشد

———————————————–

صفحه ورودی شماره یک:

لینک کمکی

 

———————————————

صفحه شماره دو

لینک کمکی

 

——————————————-

صفحه شماره سه

لینک کمکی

——————————————-

صفحه شماره چهار

لینک کمکی

—————————————

صفحه شماره پنج

 

دریافت کد این صفحه

——————————————————–

——————————————————-

 صفحه عاشقانه برای وبلاگ شماره یک

دریافت کد این صفحه

——————————————-

 صفحه عاشقانه برای وبلاگ شماره دو

دریافت کد این صفحه

——————————————

 صفحه عاشقانه برای وبلاگ شماره سه

دریافت کد این صفحه

—————————————-

 صفحه عاشقانه برای وبلاگ شماره چهار

دریافت کد این صفحه

—————————————–

 صفحه عاشقانه برای وبلاگ شماره پنج


دریافت کد این صفحه

————————————-

 صفحه عاشقانه برای وبلاگ شماره شش


دریافت کد این صفحه

————————————————————–

کد صفحه ورودی فلش برای وبلاگ(جدید)


 

 

 

دریافت کد این صفحه

——————————————————–

صفحات ورودی فانتزی و سه بعدی

——————————————————————

کد صفحه ورودی سری دوم (۱)

دریافت کد این صفحه

——————————————————

کد صفحه ورودی سری دوم (۲)

دریافت کد این صفحه

————————————————-

کد صفحه ورودی سری دوم(۳)

دریافت کد این صفحه

———————————————

کد صفحه ورودی سری دوم (۴)

دریافت کد این صفحه

——————————————-

کد صفحه ورودی سری دوم (۵)

دریافت کد این صفحه

———————————————————–