با سلام امکانات اپ هم در تصویر و هم در پایین ذکر شده
۱) قابلیت تشخیص و ارسال شماره تلفن سارق به صاحب گوشی
۲) بیرون آوردن گوشی از حالت سایلنت
۳) قفل کردن گوشی از راه دور
۴) باز کردن قفل از راه دور
۵) عدم حذف اپلیکیشن توسط دیگران